Privacy

BESCHERMING VAN GEGEVENS

barra1

HIGITECH is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken persoon en deelt u mee dat deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de verordening EU 2016/679 van 27 april (algemene verordening gegevensbescherming) en de wet 3/2018 van 5 december (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens), dus zij verstrekt de volgende informatie over de verwerking.

Doelen van de verwerking:

Voor het legitieme belang van de verantwoordelijke: het onderhouden van een commerciële relatie.

Met toestemming van de belanghebbende partij: het verzenden van mededelingen over producten of diensten.

Criteria voor het bewaren van gegevens:

Zij worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te handhaven en wanneer zij niet langer voor dat doel nodig zijn, worden zij met passende veiligheidsmaatregelen gewist om ervoor te zorgen dat de gegevens worden gepseudonimiseerd of volledig worden vernietigd.

Verstrekking van de gegevens:

De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Rechten van de betrokkene:

  • Recht om de toestemming te allen tijde in te trekken.
  • Recht van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van de gegevens en de beperking of het verzet tegen de verwerking ervan.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (www.aepd.es) indien hij of zij van mening is dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Contactgegevens:

HIGITECH
C / Colon, 35
43800 Valls, TARRAGONA.
Tél. +34 902 917 409
Fax: +34 977 603 810
info@higitech.es

U KUNT ONS BEREIKEN

Maandag tot vrijdag:

09.00 - 14.00 / 15.00 - 18.00

Zaterdag en zondag: GESLOTEN