WERKING

Engranajes

Hoe werken de services van HIGITECH ECOSOSTENIBLE?

Bij HIGITECH ECOSOSTENIBLE, werken we met fotokatalytische verbindingen. We behandelen oppervlakken van verschillende materialen en dankzij de fotokatalyse, geven we ze ZELFONTSMETTENDE, DECONTAMINERENDE en ZELFREINIGENDE eigenschappen.

La Fotocatalisis

Fotokatalyse is een proces waarbij een katalysator (in ons geval titaandioxide, TiO₂) wordt geactiveerd door uv-straling die door de zon wordt geproduceerd. Bij blootstelling aan uv-licht in een bereik van 385 nm wordt TiO₂ een oxidatiekatalysator, waardoor hydroxylradicalen en superoxide-ionen ontstaan die twee keer zo sterk zijn als chloor en anderhalve keer zo sterk als desinfectiemiddel op basis van ozon. Door reacties van oxidatiereductie worden zowel virussen en bacteriën, schadelijke verbindingen in de atmosfeer (NOx) en organisch materiaal afgebroken.

Proceso de Fotocatalisis
La Desinfección

TiO₂ breekt het celmembraan (capside in het geval van virussen) af en vernietigt het. De meeste microben zijn eencellige organismen die snel sterven wanneer een deel ervan in contact komt met een behandeld oppervlak. Titaandioxide breekt door zijn oxidatiemechanisme ook de giftige stoffen af die vrijkomen als de microben sterven, waardoor ze worden gereduceerd tot een onschadelijk gas. Op deze manier worden alle soorten virussen, bacteriën en andere micro-organismen geëlimineerd telkens wanneer het behandelde oppervlak actief is (geactiveerd door de zon), en wordt ZELFONTSMETTING bereikt.

Proceso de Desinfección
La Descontaminación

De opname van de fotokatalysator verandert het behandelde materiaal van een inert materiaal in een actief materiaal. Wanneer het zonlicht het fotokatalytische oppervlak bereikt, vangt het NOx (NO en NO2) op uit de lucht en gebruikt het zonlicht om het via fotokatalyse af te breken, waarbij het wordt omgezet in nitraat (natuurlijke meststof). Het nitraat wordt weggespoeld met regenwater of periodieke wasbeurten, wat resulteert in schone lucht, vrij van vervuiling. De fotokatalytische technologie biedt een ‘nulbijdrage’ aan de nitraatcyclus, aangezien het nitraat dat door het fotokatalytische proces ontstaat ook ontstaat wanneer NOx in contact komt met de atmosfeer, wat zich manifesteert als zure regen.

Daarom verwijdert de fotokatalytische technologie NOx voordat het de mens en het milieu schaadt.

Proceso de Descontaminante
La Autolimpieza

Het behandelde oppervlak wordt gladder, zodat stof en vuildeeltjes zich vanaf het eerste moment veel moeilijker aan het oppervlak kunnen hechten, waardoor het niveau van vuil drastisch wordt gereduceerd. Het organisch materiaal dat wordt afgezet, wordt door de chemische reacties van de katalysator afgebroken en vernietigd, waardoor het oppervlak veel gemakkelijker te reinigen is. Dankzij regenwater of een reiniging met weinig water tenslotte, lukt het om al het vuil van het oppervlak te verwijderen, waardoor het schoon en vrij van deeltjes blijft. De oppervlakken worden hydrofiel (wat water aantrekt), waardoor het water zich erdoorheen kan verspreiden en het vuil gemakkelijker kan worden verwijderd. Het oppervlak blijft schoon. Een perfect resultaat met een minimale inspanning.

Proceso de Autolimpieza